2502614 – TQ0567 : The M3 bridge over the Thames near Chertsey