#SuchStuff S6 E3: How whiteness dominates education